FÖRENINGEN
Inre Täftefjärdens ekonomiska vattenförening består i dagsläget av 57 fastigheter vid Rovågersvägen, Skataudden och Skäret.
Föreningen som helhet äger vattenanläggningen och ansvarar för att den fungerar. Medlem i föreningen är skyldig att ha en fungerande vattenmätare (i de fall fastigheten är bebyggd) och avläsningen skickas in årsvis.
För att underlätta för sommarboende är sista datum för avläsning satt till 31/7. Vid försenad eller ej inlämnad avläsning faktureras en straffavgift om 200:- till berörd fastighetsägare.
Kommunikationen inom ITEV, t.ex kallelser och fakturering sker i första hand via mail. Glöm därför inte att uppdatera dina kontaktuppgifter om något ändrats.
Den fasta avgiften är för nuvarande 500:- för obebyggd och 800:- för en bebyggd fastighet.
Förbrukningsavgiften är 30:-/m³.

FÖRENINGENS STYRELSE
Här hittar du en styrelseförteckning med kontaktuppgifter till Inre Täftefjärdens Ekonomiska Vattenförening

FÖRENINGENS STADGAR
Här hittar du föreningens stadgar.