Inre Täftefjärdens ekonomiska vattenförening består i dagsläget av 57 fastigheter vid Rovågersvägen, Skataudden och Skäret.
Föreningen som helhet äger vattenanläggningen och ansvarar för att den fungerar. Medlem i föreningen är skyldig att ha en fungerande vattenmätare (i de fall fastigheten är bebyggd) och avläsningen skickas in årsvis.
För att underlätta för sommarboende är sista datum för avläsning satt till 31/7. Vid försenad eller ej inlämnad avläsning faktureras en straffavgift om 200:- till berörd fastighetsägare.
Kommunikationen inom ITEV, t.ex kallelser och fakturering sker i första hand via mail. Glöm därför inte att uppdatera dina kontaktuppgifter om något ändrats.
Den fasta avgiften är för nuvarande 500:- för obebyggd och 800:- för en bebyggd fastighet.
Förbrukningsavgiften är 30:-/m³.


Hantering av personuppgifter

 

ITEV HADE SITT ÅRSMÖTE
DEN 31 MAJ 2018


Kallelse till årsmötet.

Verksamheten 2017/2018.

Protokoll från årsmötet.

Balans- och resultaträkning.

Budget.

 

ITEV HADE SITT ÅRSMÖTE
DEN 1 JUNI 2017


Kallelse till årsmötet.

Verksamheten 2016/2017.

Protokoll från årsmötet.

Balans- och resultaträkning.

Revisionsberättelse.

Budget.

 

ITEV HADE SITT ÅRSMÖTE
DEN 2 JUNI 2016

Kallelse till årsmötet.

Protokoll från årsmötet.

Balans- och resultaträkning.

Revisionsberättelse.

Budget.

Konstituerande sammanträde.

 

ITEV HADE SITT ÅRSMÖTE
DEN 2 JUNI 2015

Protokoll från årsmötet.

 

ITEV HADE SITT ÅRSMÖTE
DEN 1 SEPTEMBER 2014

Kallelse och dagordning.

Styrelse 2013.

Räkenskaper 2013.

Valberedningens förslag.

Protokoll från årsmötet.

Styrelse 2014.

••••