NYHETER

December 2011.
Som alla vet såg Umeva över våra brunnar och avlopp på försommaren. Översynen kan ses som ett led i arbetet för en eventuell framtida kommunal avloppsanläggning. Något beslut har dock inte fattats. Däremot kommer Umeva att utreda frågan under 2012. Utredningen förväntas ge svar på vilka framtida avloppslösningsalternativ som är tänkbara.