ANDRA DOKUMENT

Här samlas andra dokument som rör Täfteåskärets samfällighetsförening.

Stadgar för Täfteåskärets samfällighetsförening

Anläggningsförrättning rörande Täfteå Ga:37 – en beskrivning

• Samfälligheten är även medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, vars medlemstidning Bulletinen finns tillgänglig från REV:s webbplats.

Regler om ersättning för slitage och eventuella skador p g a tillfälligt ökad trafik.


Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV