STYRELSEN

Styrelsen för Täfteåskärets samfällighetsförening har för närvarande följande sammansättning:

Joachim Jillehed, ordförande
Kjell Grenholm, kassör
Anton Jonsson, sekreterare
Niklas Kvarnström
Bengt Persson

Styrelsen har även en gruppadress: styrelsen@skar1.se

Styrelsesuppleanter:
Anders Johansson
Anthony Olofsson

Revisorer:
Lennart Forsberg
Karl-Olov Viklund

Som valberedning fungerar:
Tomas Persson
Hans-Ove Axelsson

Kontaktperson för Skäret-vägen:
Karl-Olov Viklund

Övriga kontaktuppgifter finns under rubrikerna "Medlemmar" och "E-postadresser" i spalten till höger.

Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV