STYRELSEN

Styrelsen för Täfteåskärets samfällighetsförening har för närvarande följande sammansättning:

Joachim Jillehed, ordförande
Kjell Grenholm, sekreterare
Anton Jonsson, kassör
Birger Nilsson
Bengt Persson

Styrelsen har även en gruppadress: styrelsen@skar1.se

Styrelsesuppleanter:
Anders Johansson
Niklas Kvarnström

Revisorer:
Lennart Forsberg
Erling Öberg

Som valberedning fungerar:
Tomas Persson
Hans-Ove Axelsson

Kontaktperson för väglysets funktion och säkerhet:
Mats Ångström

Övriga kontaktuppgifter finns under rubrikerna "Medlemmar" och "E-postadresser" i spalten till höger.

Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV