PÅ GÅNG PÅ SKÄRET

23 mars 2017 kl 18 på Cramo håller samfälligheten sin årsstämma.

17 mars 2016 kl 18 på Cramo är det åter dags för årsstämma.

15 augusti 2015 är det vägstädardag med efterföljande surströmmingsfest.

26 mars 2015 hålls årsstämma i Cramos lokaler på Teg.

31 mars 2014 hålls årsstämma i Cramos lokaler på Teg.

23 februari 2014 kl 11-12 har styrelsen styrelsemöte på Skäret 258.

22 februari 2014 är sista dag för att lämna in motioner till årsstämman i mars.

10 augusti 2013 är det vägstädning och surströmmingsfest på Skäret.

8 juni 2013 är det vägstädardag på Skäret.

1 maj 2013, Styrelsen har godkänd att en arbetsgrupp, Arbetsgrupp Skäretvägen, bildas för att arbeta med frågan om, hur, på vilket sätt osv, det går att höja kvaliteten på Skäretvägen.

Arbetsgruppen består av Uno Ögren, Sture Karlsson och ordförande Joachim Jillehed.
Städdagen kommer att gå av stapeln den 8 juni, kl. 10:00
Surströmmingsfesten kommer att ordnas av fam. Jillehed, tid och plats meddelas senare.

För att inte föreningen ska dra på sig onödiga omkostnader och tvingas (lagkrav) att använda sig av en syssloman på den vakanta plats som finns i styrelsen (sekreterare) har valberedningen arbetat med att finna en sekreterare. Valberedningen kommer att föreslå att Kjell Grenholm väljs in i styrelsen som sekreterare och att Lennart Forsberg ersätter honom som revisor (för att inte en jävsituation ska uppstå). En extra föreningsstämma kommer att hållas i samband med städdagen, separat kallelse kommer.

24 oktober 2012 sladdas Skäret-vägen.

Vecka 20 2012 grusas/sladdas/saltas Skäret-vägen.

1 mars 2012 hålls årsstämman i Cramos lokaler på Teg.

Vintern 2011-2012 svarar Fredrik Sandberg, Täfteå, för snöröjningen.

24 augusti 2011
byts lyktarmaturen på den inledande raksträckan längs Skäret-vägen.

13 augusti 2011. Årets höststädning av vägen äger rum den 13 augusti.

Juni 2011. Efter vårstädningen saltas och vattnas Skäret-vägen av Svevia.

Vägarbete den 14 maj 2011. Den 14 maj 2011 hyvlas Skäret-vägen och plockas ren från sten av Skäret-borna

Årsstämma den 14 mars 2011. Täfteåskärets samfällighetsförening kallar till årsstämma den 14 mars kl 18.30. Stämman äger run i Cramos lokaler på Teg. Välkomna!

Förslag till dagordning
Verksamheten 2010
Förslag till budget 2011
Utkast till utskick till dem som saknar e-post

Vintern 2010-2011
svarar Kent Helmersson som vanligt för snöröjningen.

Hösten 2010 svarar Uno Öhgren för en föredömlig insats, genom att på eget initiativ fylla igen Skäret-vägens potthål. I samma anda transportar Birger Nilsson den gamla vägtrumman till sopstationen.

Den 7 augusti 2010 arrangeras årets vägstädardag med tillhörande surströmmingsfest. I år är det familjen Forsberg som bjuder på strömmingen.

Senast den 20 juni 2010 repareras två kända vattenläckage på Skäret av Umeå Last, enligt ett meddelande från vattenföreningen ITEV.

Under vecka 21, 2010, kommer Skäretvägen att prepareras med grusning och hyvling

Årsstämma den 22 mars 2010. Täfteåskärets samfällighetsförening kallar till årsstämma den 22 mars kl 18.30. Stämman äger rum i Cramos lokaler på Teg.

Årsstämmans dagordning
Verksamheten 2009
Resultaträkning
Balansräkning
Revisionsberättelse
Budget 2010

Motioner till årsstämman ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda under januari månad.

Den 30 juli till 10 augusti 2009 genomförde vattenföreningen ITEV kranbyten vid vattenanlutningarna på Skäret-halvön.

Den 1 augusti 2009 röjdes det längs Skäretvägen. Efter vägstädningen bjöd familjen Thomas Persson på trivsam surströmmingsfest i den vackra sommarkvällen.

Den 16 juli 2009 började det brinna i ett förråd vid en stuga på Käringögern mitt emot Skäret. Brandkåren larmades av Skäret-bor som såg eldsflammorna stiga mot skyn. Fyra brandbilar gjorde därefter sitt bästa för att hitta till brandhärden i det väglösa landskapet – framme vid förrådet kunde de konstatera att inget förråd fanns kvar. Branden orsakades förmodligen av ett el-fel.

Under vecka 22, 2009, kommer Skäretvägen att prepareras med grusning och hyvling.

Den 15 maj 2009 lovar Umeva att sopkärlen avsedda för fritidshus ska vara utplacerade. Precis som tidigare år kommer de att kunna användas fram till den 15 oktober.

Årsstämma den 24 mars 2009. Täfteåskärets samfällighetsförening kallar till årsstämma den 24 mars kl 18. Stämman äger rum i Cramos lokaler på Teg.
Välkomna!

Årsstämmans dagordning
Verksamheten 2008
Budget 2009

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 mars.

Styrelsen föreslår redan nu att samfälligheten skaffar sig en egen webbplats i stil med detta förslag. Om medlemmarna delar den uppfattningen avser styrelsen att skaffa sig en egen domän, förslagsvis skar1.se och plats på webbhotell i stil med vad som erbjuds av http://www.one.com/sv/

Vid årsstämman ska bl a budgeten för 2009 fastslås. Enligt styrelsens beräkning krävs intäkter i form av medlemsavgifter på totalt 50.000 kr. Enbart vägens underhåll och skötsel (sandning, snöröjning, grusupplag, hyvling, saltning) beräknas under året kosta 45.000 kronor. Därutöver tillkommer energiavgifter och belysningskostnader samt viss administrativa kostnader.

Medlemsavgifterna kommer att utdebiteras enligt de regler som fastslogs vid förrättningen under hösten 2008.

Mer detaljerad information publiceras efter hand på denna webbplats.

Styrelsen för Täfteåskärets Samfällighetsförening


Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV