TÄFTEÅSKÄRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Täfteåskärets samfällighetsförening sköter och underhåller Skäret-vägen utanför Täfteå. Föreningen inregistrerades den 13 januari 2009 efter slutförd lantmäteriförrättning.

Syftet med lantmäteriförrättningen – och bildandet av samfällighetsföreningen – har varit att skapa enkla och rättvisa debiteringsregler för nya och gamla fastighetsägare längs Skäret-vägen.

Täfteåskärets samfällighetsförening har beteckningen Ga:37 och är – till skillnad från den tidigare vägföreningen – registrerad hos Lantmäteriet. Regeringsbeviset ger samfälligheten status som juridisk person.

Täfteåskärets samfällighetsförening är en s k gemensamhetsanläggning – därmed sagt vad bokstäverna i Ga:37 står för. Det är med andra ord fastighetsägarna längs Skäret-vägen som gemensamt ska hålla vägen farbar året runt.

Detaljerad information om Täfteåskärets samfällighetsförening finns klickbar i spalten till höger. Samfällighetens stadgar ligger under ”Andra dokument".

Inlagt av Lennart Forsberg 12 februari 2009
Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV