MINNESBILDER

Minnesbilder kan vara gamla bilder, men minnesbilder kan också vara ord om svunna tider. Här finns plats för stort och smått, som väcker gamla minnen och glada skratt till liv. Det är upp till Skäret-borna själva att bidra med sina minnesbilder. Sekreteraren i samfälligheten tar gärna emot bidrag!

Igentäppt vik. Vad betyder ortnamnet Täfteå? I en artikel i Västerbottens Folkblad från den 5 oktober 2004 lutar ortnamnsforskaren Lars-Erik Edlund åt att namnet kan betyda "igentäppt vik".

Karta över Täfteå från 1789!

Karta över holmar och skär från 1805

Karta över Täftefjärden från 1920-talet. Undrar hur det var att bo i Bäckron?

Strana mitten av 40-talet. Henry Forsberg – pappa till Lennart – målade på båda sidor av ån.

Hö till Fatmomakke. Gustav Jonsson – Roland Jonssons pappa – var en av de ursprungliga markägarna på Skäret. Bilden på Gustav vid häst och hölass är skannad från en VK från 1950. Gustavs resa in till stan är föranledd av att byarna kring Fatmomakke de året var i stort behov av nödfoder.

Blixt och dunder. Tack vare Skäret-vägen kunde stugägarna på Skäret börja känna sig trygga i slutet av 50-talet, erinrar sig Lennart Forsberg.

Skärvor från skäret
. Lennart Forsberg började vistas på Skäret 1949. Här har han samlat sina minnesbilder från 50-talet – en ganska lång historia, med en och annan rolig historia...

Mellan Stavarn och Skäret. Lennart Forsberg berättar litegrann om byns historia med utgångspunkt från 50-talets cykelturer mellan mormor på Stavarn och stugan på Skäret.

Spår av upplysning. Lennart Forsberg berättar om Täftegården och byns första elljusslinga.

Ekonomisk karta över Skäret från 1961.

 

 

Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV