SPÅR AV UPPLYSNING

Minnesbilder från 60-talet nedtecknade av Lennart Forsberg 2015

Under årens lopp har det blivit många turer genom Täfteå – på senare år har jag också varit inblandad i den s k Täfteturen – orienteringspromenaden i byn som tar en paus i år. Det är faktiskt fjolårets Täftetur, som får mig att knacka ner dessa rader!

Fjolårets tävlingsformulär berättade om elljusslingan vid Täfteborg, som om den var byns första elljusslinga. Vi som påstod det var m a o inte tillräckligt upplysta – för byns första elljusspår låg ju vid Täftegården, någon kilometer norr om byn intill gamla kustlandsvägen.
Därom berättas i sommarens s k Byablad, som knappast sprids ända ut på Skäret – Skäret-borna får nöja sig med mig som spårgubbe :-)

Täfteå IK förvärvade Täftegården redan 1954. Huset – nu i privat ägo – var under Täfte IK-åren inte bara en populär dansloge utan också en samlingsplats för flera idrotter: förutom för fotboll, även för löpning, skidor och orientering.

Bilderna som illustrerar den här betraktelsen är hämtade från en smalfilm som gjordes när skolorienteringen Tiosnåret arrangerades vid Täftegården 1965 – det är 50 år sedan i år!

Tänka sig att Västerbottens-Kuriren då skickade ut två man – reportern Sixten Jonsson och fotografen Harry Lindvall – för att bevaka skoltävlingen. Det är Sixten och Harry som poserar framför Täfteå IK:s fotbollsplan. Man skulle nästan kunna kalla underlaget för konstgrus...

Fotbollsplanen vid Täftegården skapades kring 1957-58. Dessförinnan spelade Täfteå IK – som på sportsidorna ofta kallades fiskarpojkarna – på en plan nere i Vika, inte långt från Stranas sjöbodar. Bland de matcher som spelades vid Täftegården minns jag särskilt en DM-match på 60-talet (kanske var det 1964?) då Täfteå IK slog ut IFK Umeå ur turneringen... Att stassborna fick på nöten av fiskarpojkarna var riktigt roligt, tyckte jag.

Elljusslingan vid Täftegården var 2,8 km lång och gick i flack terräng. Slingan drogs i huvudsak längs rågångar och kraftledningar, eftersom kraftledningsstolparna också fungerade bra som belysningsstolpar!

Slingan vid Täftegården byggdes upp i mitten av 60-talet och användes fram till 1976, då elljusslingan vid Täfteborg tog över i mycket mer omväxlande terräng.

Det var ideella krafter som skapade Täftegårdens elljusslinga. Sigvard Fredriksson, Arne Sundström, Åke Jonsson, Kicki Marklund, Nils Strandgren och Tore Kröger med flera fanns med i den skaran. Sigvard Fredriksson, Gunnar Forsberg och Karl-Gunnar Vincent var med och la ut kabeln längs slingan, allt medan Arne Sundström körde upp spåret vintertid.

Det är många år sedan nu, faktiskt ett halvsekel sedan! I det perspektivet kanske det inte är så konstigt att den gamla elljusslingan hos många har fallit i glömska. Ska man hitta minnesbilder från den tiden, får man gräva djupt i gamla fotoalbum.

För egen del hittade jag den här bilden, som är tagen vid junior-DM i orientering 1961. Det är min brorsa Hans-Olof – vår mamma föddes på Stavarn! – som spurtar mot målet som vinnare mellan danslogen och fotbollsplanen vid Täftegården. Bakom hans vänstra axel skymtar min oskuldsfulla nuna och ännu längre bak – i hatt – ler pappa Henry. Ja, han hette faktiskt Henry Forsberg och det sägs att han under sina besök i Täfteå på 40-talet inspirerade föräldrarna till Täfteå IK:s nuvarande ordförande Henry Forsberg att 1945 ge sin då nyfödde son det namn han fortfarande har :-)

Men det är, som man brukar säga, en helt annan historia.


Lennart Forsberg
,
i juni 2015

 

Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV