STYRELSEMÖTE OM BELYSNINGEN
Den 19 september hade styrelsen ett sammanträde angående belysningen längs Skäret-vägen. Protokollet från sammanträdet hittar du här.


RÖJARDAG DEN 18 AUGUSTI,
EFTERFEST MED KORV & HAMBURGARE
Den 18 augusti röjer vi längs Skäret-vägen och fyller igen potthål på sedvanligt vis.
Efter vägstädningen vankas fest med korv och hamburgare i hamnen på södra sidan av Skäret.
Styrelsen hoppas att alla kan komma.

Information om den 18 augusti –
men surströmmingen i rubriken ska läsas som korv och hamburgare!


GRUS PÅ SKÄRET
Under kommande veckor kommer den inledande raksträckan på Skäret-vägen att grusas. Det rör sig om sträckan från postlådorna och ca 400 m söderut. Under grusningen kan det bli vissa störningar längs vägen, eftersom det rör sig om lite grövre grus för att få bättre bärighet på den ömtåligaste delen av Skäret-vägen. Det kan m a o upplevas som lite väl grovt när man kör och cyklar, men tanken är att materialet ska köras ner när tjälen gått ur marken. Därefter – när Skäret-vägen har torkat– kommer den att hyvlas och saltas. Tanken är att grusningen ska ge en bra grund för att längre fram i tiden lägga på ett finare material.


ÅRSSTÄMMAN
Den 15 mars hade vägsamfälligheten på Skäret sin årsstämma på Cramo på Teg.

Här hittar du kallelsen till årsstämman och alla bilagor.

Och här hittar du protokollet!DAGS ATT MOTIONERA!
God fortsättning på det nya året!
Nu är det dags att motionera – gör det senast den 11 februari!
Detta för att styrelsen ska hinna behandla inkomna motioner inför årsstämman som i år hålls på Cramo den 15 mars kl 18.
Mer information om årsstämman publiceras senare på hemsidan.

Motioner till årsstämman görs enklast via detta formulär!


RÖJARDAG & BRYGGFEST 19 AUGUSTI

Den 19 augusti är det Röjardag & Bryggfest på Skäret.
Kl 10 samlas vi vid elskåpet "mitt på hållet".
Ta med lämpliga verktyg för att röja, laga potthåll, putsa och feja.
Kl 18 är tiden inne för sedvanlig bryggfest med hamburgare och korv och trivsamt umgänge.

Anmälan görs till ordförande Joachim – meddela hur många som kommer fördelat på vuxna och barn, samt hur många som ska ha hamburgare respektive korv.
Joachim har e-postadressen: jillehed@gmail.com

Här är kallelsen till den 19 augusti!PROTOKOLLET FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Protokollet från årsstämman den 23 mars 2017 ligger här.

MAX 4 TON!
Skäretvägen är under vårvintern stängd för tung trafik.
Gränsen går vid en totalvikt på 4 ton – skyltar finns uppsatta vid infarten.
Du som har frågor kan kontakta Tomas (070-3464361) eller Anton (070-5224797).


ÅRSSTÄMMA DEN 23 MARS!
Nu är dags för årsstämma igen!
Vi håller – som vanligt – till i Cramos lokaler på Teg.
Här hittar du kallelse och bilagor till årsstämman som äger rum den 23 mars kl 18.

Hjärtligt välkomna allihopa, hälsar styrelsen!FELANMÄLAN
Har du upptäckt något som är fel på Skäret?
Har du sett något som du tycker att Skäret-samfälligheten ska åtgärda?

Berätta vad som bör rättas till via detta formulär.


TÄFTEÅ I VINTERSKRUD 1943
Vi som minns bildtidningen Se, minns inte landsbygdsreportagen, men visst fanns det plats för sådana också. Bilden från Täfteå är från 1943, närmare bestämt från Se nummer 6 som kom ut i mars det året.

Du som vill läsa hela reportaget – ett uppslag – kan klicka här!.


VÄGSTÄDNING DEN 3 SEPTEMBER

Styrelsen för vägsamfälligheten kallar till sedvanlig vägstädardag den 3 september.
Samling kl 10 vid mellersta soptunnan med lämpliga verktyg för vägstädning. Du som inte har väghyvel, kan komma med kratta... krattar bäst, som krattar sist, som man brukar säga :-)

Den traditionella surströmmingsfesten ställs in i år. Det har funnits tankar på att arrangera en sådan i slutet av augusti, men det skulle i så fall konkurrera med stugsistan och då förmodligen påverka uppslutningen, enligt styrelsens bedömning.

Därför blir det inga sura strömmingar på Skäret i år. De glada laxarna som kommer på vägstädardagen den 3 september kan dock – om lusten finns och vädret tillåter – hoppas på en spontan grillfest under tältduken nere vid hamnen efter vägstädningen den 3 september.

Information om vägstädningen finns anslagen vid brevlådorna.
Det kan även läsas här!

Välkomna!


AVLOPPET – EN LÅNGDRAGEN HISTORIA?

Avloppsfrågan på Skäretser ut att bli en långdragen historia...
Vakin (f d Umeva) har i korta drag lämnat följande besked:

Ärendet/utredningen är återremmiterad så inget är klart.
Nästa remiss kan tidigast bli antagen kring kommande årskifte 2016/2017.
Efter ett sånt antagande börjar projekteringen som beräknas ta 2,5 till 3 år innan spaden kan sättas i marken.

Ett nytt möte med styrelsen Skäretvägens samfällighet beräknas äga rum om 1 år!


PROTOKOLLET FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Protokollet från årsstämman den 17 mars 2016 ligger här.ÅRSSTÄMMA DEN 17 MARS!

Slutgiltig kallelse med årsmöteshandlingar.

Tiden går och snart är det dags för årsstämma igen.
Den 17 mars kl 18 samlas vi som vanligt på Cramo på Teg.

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen till handa senast den 13 februari, så att styrelsen hinner behandla inkomna motioner i god tid före årsstämman.

Använd detta formulär för att skicka in dina motioner.

Slutgiltig kallelse publiceras på hemsidan senast tre veckor före årsstämman.

Välkomna!
GOD UPPSLUTNING PÅ RÖJARDAG


Ett 30-tal Skäretbor mötte upp på vägstädardagen den 15 augusti.
När dagen närmade sig kväll – med tillhörande surströmmingsfest – räknade vi in 35 glada och väldoftande laxar bland ännu flera och ännu mera doftande, sura strömmingar.

Dagen följde sedvanligt mönster.
På förmiddagen preparerade Skäret-borna körbanan
(potthål försvann, diken rensades och lyktstolpar rätades upp).
På kvällen övade Skäret-borna upp körvanan (i form av lättsmält allsång).

Alla vi som var med riktar ett stort och varmt tack till kvällens värdpar, Katrin och Bengt på Täfteå 278. Det var schvungfull service på garageuppfarten under en tältduk med många års erfarenhet av Skäret-bornas höstgemenskap. Tänk om tältdukar kunde tala!

I år fick uttrycket "kaffe med dopp" en helt ny innebörd, när det yngre gardet på festen passade på att doppa sig i poolen – de såg ut att trivas som fiskar i vatten. Det gjorde även landkrabben som knackade ner dessa rader :-)

Styrelsen tackar alla som som hjälpt till med höstens vägarbete!
Och sist – men inte minst – riktar styrelsen ett stort tack till Bengt och Katrin för de trivsamma timmarna under ert värdskap. TACK!!!

 Kvällen har bara börjat... Skäret-borna samlar sig inför höstfesten.

 

ÅRSSTÄMMAN DEN 26 MARS 2015

Protokollet från årsstämman

Länkar till stämmomaterialet hittar du här:
Kallelse och dagordning

Bilaga 1.
Resultaträkning
Balansräkning

Bilaga 2.
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Bilaga 3.
Utgifts- och inkomststat
Debiteringslängd


 

VARFÖR HAR VI HASTIGHETSBEGRÄNSNING?
Det finns flera skäl bakom hastighetsbegränsningen längs Skäret-vägen. Några av dessa är:

• hänsyn till de boende längs vägen
• säkerheten – det är många barn och husdjur som rör sig längs vägen (och de är inte alltid så rationella i sitt agerande på och vid vägen). Skäret-vägen är ju dessutom ganska smal.
• höga hastigheter sliter mer på vägen och ökar underhållskostnaden

Styrelsen vädjar med dessa rader till alla att axla sitt ansvar och respektera hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Skulle det inte fungera, kan det bli aktuellt att istället bygga farthinder.

 

ROVÅGERN-VÄGEN FÖR 245.000 KR!
Av en ren tillfällighet föll ögonen på en artikel om Rovågern-vägen, vid ett besök på universitetsbibliotekets avdelning för mikrofilmade dagstidningar. Detta stod att läsa i Västerbottens-Kuriren den 16 december 1954!
ROLIGA NAMN
GER VÄGLEDNING

I tider då Skäret-vägen försöker anpassa sig till våra omväxlande årstider, finns de andra vägar som lockar fram små leenden...

Bättringsvägen ligger i Laholm.
Pelleguppguppvägen ligger i närheten av Boden
.
Ifrågasättavägen lär även den finnas i Norrbotten.Samfälligheten
Styrelsen
Protokoll
Andra dokument

Medlemmar
E-postadresser

På gång
Minnesbilder
Värt att veta?

Hitta till Skäret
Hitta på Skäret


Vattenståndet
Vädret

Täfteå IK
Rovögernvägen
Kvarkenfisk
ITEV